Čtvrtek, 7. července 2022

Péter Dorozsmai

Péter Eötvös: Concertos

Podle mého mu nic není zcela definitivní, mívá vždy dva protichůdné vzněty v jednom tyglíku...