Pondělí, 4. prosince 2023

Reed Ghazala

Radiový koutek: Circuit bending

Slovní spojení "circuit bending" označuje poťouchlé úpravy jednodušších elektronických hudebních hraček, nástrojů a efektů.