Čtvrtek, 23. března 2023

Reidemeister Move

Reidemeister Move plays Borromean Rings

Tři topologické prvky, jež jsou navzájem propojeny.