Pondělí, 23. Září 2019

Robert Fludd

Vesmírné šramoty a Monochord

Zpívají dnes komety jinak než před staletími?