Pátek, 2. prosince 2022

Robert Fludd

Vesmírné šramoty a Monochord

Zpívají dnes komety jinak než před staletími?