Středa, 27. září 2023

Robert Fludd

Vesmírné šramoty a Monochord

Zpívají dnes komety jinak než před staletími?