Pátek, 24. ledna 2020

Robert Fludd

Vesmírné šramoty a Monochord

Zpívají dnes komety jinak než před staletími?