Čtvrtek, 1. října 2020

Robert Fludd

Vesmírné šramoty a Monochord

Zpívají dnes komety jinak než před staletími?