Středa, 7. června 2023

Tomáš Vunderle Koudelka

ZKKP: 12345

Základním východiskem je groove, kolektivní rytmická komunikace, k níž není nutno ani předem komponovat nějaká vodítka typu melodických témat.