Pátek, 29. září 2023

Transgredient Records

Třikrát, čtyřikrát z Drone Records

Opening Performance Orchestra, irr. app. (ext.) a další na novinkách Drone Records.