Čtvrtek, 8. prosince 2022

Transgredient Records

Třikrát, čtyřikrát z Drone Records

Opening Performance Orchestra, irr. app. (ext.) a další na novinkách Drone Records.