Pátek, 2. června 2023

Troum

Třikrát, čtyřikrát z Drone Records

Opening Performance Orchestra, irr. app. (ext.) a další na novinkách Drone Records.