Sobota, 26. listopadu 2022

Troum

Třikrát, čtyřikrát z Drone Records

Opening Performance Orchestra, irr. app. (ext.) a další na novinkách Drone Records.