Pátek, 24. března 2023

Vladimír Šrámek

Něco, co se nezdá být důležité, se časem ukáže jako velmi zajímavé

Petr Kotík a půlstoletí jeho S.E.M. Ensemble.

Musica Viva Pragensis

Koncertní připomínka významného novohudebního kolektivu.