Úterý, 6. června 2023

Wolgang Rihm

Videa na víkend – Heiner Müller

My jsme lid, Hamlet je stroj, muž je ve výtahu.