- Inzerce -

Videa na víkend – As Slow as Possible

Tento víkend dochází k zásadní události v dějinách hudby, srovnatelné s průletem komety v blízkosti Země. V Sasko-Anhaltsku, ve městě Halberstadt, v kostele sv. Burcharda se v sobotu odehraje další krok v téměř jistě nejdelším koncertě v dějinách lidstva. Na tamních varhanách totiž od 5. září 2001 zní skladba Johna Cage As Slow as Possible ve verzi rozplánované na 639 let. Tuto délku vysvětluje Rainer O. Neugebauer, historik a osobnost stojící za tímto projektem jako výsledek výpočtu od roku 1361, kdy byly v místním kostele zprovozněny první varhany, podle historických pramenů vůbec první na světě s klaviaturou uspořádanou tak, jak ji dnes známe. Nápad vznikl v roce 2000 a když od sebe oba letopočty odečteme, dostaneme se k číslu 639. Cageova notace umožňuje různý výklad onoho „co nejpomaleji“, takže trvání jednotlivých tónů bylo příslušně nataženo.

 

Varhany jsou součástí díla a s ním se i proměňují. Nebyly postaveny najednou, ale jednotlivé píšťaly se postupně přidávají s tím, jaké tóny vyžaduje partitura. Přesný rozpis najdete na stránkách nadace spravující tuto mnohagenerační akci.

https://www.aslsp.org/de/

Aktuální hudební proměna se ovšem odehrává po celých sedmi letech, což je zatím nejdelší prodleva od počátku koncertu. Následující proběhne za rok a půl, v únoru 2022. Změna tónů dokáže do Halberstadtu, jinak známého hlavně speciálním druhem uzených klobásek, přitáhnout publikum. Zde je záznam z několika minulých událostí.

2013

2012

2011

2010

Kompozice původně vznikla v roce 1985 pro klavír.

O dva roky později byla adaptována pro varhany, na nichž se dočkala provedení v délkách od dvaceti minut do patnácti hodin. Tady jedna kondenzovaná.

Zde choreografie k poněkud zrychlené verzi.

Kompozice se chopili i hlukaři s elektrickými kytarami a syntezátory.

A takto zní 639 let zdrcnutých do přibližně půlminuty.