- Inzerce -

Žabí drone na Jezeře

Jezero s velkým “J” je přírodní rezervace poblíž středočeské obce Dublovice. Rezervace pokrývá území 7 ha, byla vyhlášena v roce 2002 a přes bezprostřední blízkost silnice se zde skrývá mnoho zajímavých živočichů. Navzdory svému názvu je Jezero ve skutečnosti bývalý rybník a nejen v jarním období přímo přetéká životem. Hlavním účelem rezervace je ochrana vzácných a zvláště chráněných druhů hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků. V rezervaci byla pozorována např. čírka modrá, chřástal vodní či žluva hajní.
Foto1.JPG
Nenápadná rezervace kromě vzácných živočichů skrývá i botanické zajímavosti, mimo zmíněné druhy ptactva lze slyšet i množství žab, které jsou mělkými vodami bývalého rybníku silně přitahovány. Při toulkách jarní přírodou se občas zadaří a můžeme slyšet znamenitý žabí koncert přímo od zdroje. Níže uvedená nahrávka zachycuje zpěv kuněk a byla pořízena na začátku května. Od té doby již pěvci vylezli z vody a můžeme je slyšet v typičtějším podání. Přes všeobecnou známost se kuňka řadí k ohroženým druhům, a její počet v souvislosti se zásahy do krajiny, exploatací rybníků a dalším necitlivým využíváním vodních nádrží pomalu klesá.

Foto2.JPG

Podvodní zpěv mnoha kuněk splývá v jednolitý meditativní drone. Při zpěvu nad hladinou lze lépe rozlišit jednotlivé hlasy, objevují se různé variace a žabí pěvci na sebe reagují. Melancholické hlasy kuněk se působivě skládají, pěvci na sebe různě reagují a rozehrávají koncert, za který by se nemusel stydět leckterý minimalistický skladatel. Nahrávka podvodního zpěvu kuněk v jezerní rezervaci je doplňována zpěvem ptactva a šustěním rákosí.

Za pozornost stojí i zpěvy dalších druhů žab, které lze samozřejmě vyslechnout i v jiných tůních či rybnících, než je Jezero. Doporučuji za takovým účelem podniknout malý výlet právě v nynějším, z hlediska počasí poněkud nestálém období. K identifikaci jednotlivých zvuků pomůže znamenitý projekt Českého rozhlasu Hlas pro tento den, který pokrývá i ptactvo. Na obojživelníky se specializuje stránka Obojživelníci České republiky, kde jsou k poslechu také další zvukové ukázky. Přeji příjemný poslech hudebníků z co nejširší zvířecí říše.

Bombina_bombina_2_(Marek_Szczepanek).jpg