- Inzerce -

Birgit Ulher: Matter Matters

Nové sólové album německé zvukové experimentátorky Birgit Ulher mapuje širokou škálu jejích výrazových prostředků. Pomocí trubky, jejích preparací s objekty i s reproduktory, rádiem a různými způsoby snímání nástroje si vytváří bohatý zvukový svět pohybující se od moderní komorní hudby po industriální krajiny. CD obsahuje tři koncertní záznamy (cca 21, 12 a 10 minut), první dva z Mexico City, třetí z Hamburgu.

K nahrávce je přiložen také přetisk partitury k prvnímu nejrozsáhlejšímu kusu, Traces. Na milimetrovém papíře v něm Ulher barevnými linkami určuje časový plán pro čtyři typy zvukových dějů a jejich oddělování tichem. Vedle různě artikulované hry na nátrubek se zde ozývají různé perkusivní práce s korpusem trubky a rozličné elektronické šumy, které jsou však pravděpodobně také konfrontovány s akustikou vnitřku nástroje. Ve výsledku všechny tracky bez ohledu na míru kompozice či improvizace působí lineárním dojmem, jako zachycení konkrétních úseků ze života umělkyně neustále hledající nová zvuková řešení, která potřebují nejlépe široké dynamické spektrum i správné dávky ticha. Ulher jde především po nečekaných zvukových barvách a texturách a je v tom vysoce virtuozní.

Toto album si vytváří vlastní pestrý mikrosvět, v němž se posluchač může rád opakovaně zabydlovat a zkoumat jeho zákoutí. Staví na jedinečnosti a provokuje chuť na ni přistoupit, přestože s podobným záměrem a obdobným instrumentářem vznikla již řada jiných počinů. Vychutnávat si lze jak kterýkoli detail, tak pobyt ve zde vytvořeném celkovém prostoru.

Birgit Ulher: Matter Matters

Hideous Replica (https://www.hideousreplica.co.uk)