- Inzerce -

Continuum

Elektronické hudební nástroje se vyvíjejí už více než sto let, jejich zvuk dosáhl v posledních desetiletích nebývalé dokonalosti. Přesto většina z nich nedosahuje expresivity nástrojů tradičních. Běžná klaviatura, nejobvyklejší prostředek komunikace hudebníka s nástrojem, mnoho možností ovlivňovat zvukové nuance při hře nenabízí. Proto se stále objevují nástroje či ovladače umožňující ovlivňovat větší počet zvukových parametrů a dosáhnout tak bohatších výrazových možností. Jedním z nich je Continuum, nástroj, který vyvinul Lippold Haken a který vyrábí jeho firma Haken Audio.Continuum je polyfonní digitální nástroj s dotykovým ovladačem namísto klaviatury, tvořeným hrací plochou (hmatníkem) dovolujícím pro každý prst snímat třírozměrnou prostorovou informaci. Stranová poloha prstů (osa x) určuje výšku hraných tónů. Informace o poloze prstů ve směru osy x je spojitá, nástroj proto umožňuje prstové vibráto, glissando i mikrotonální hru. Pro přesnou intonaci jsou k dispozici funkce automatického dolaďování na tóny rovnoměrně temperovaného nebo uživatelsky definovaného ladění. Continuum může pracovat v monofonním i polyfonním režimu s možností rozdělení rozsahu na několik samostatných zón. Kromě informace o výšce je pro každý prst k dispozici též informace o jeho předo-zadní poloze na hmatníku (osa y) a tlaku na hrací plochu (osa z).

Vestavěný zvukový generátor disponuje až 32 hlasy navrženými tak, aby plně využívaly schopností ovladače. Pro generování zvuků je využito mnoha typů syntézy, mezi něž patří fyzikální modelování, aditivní syntéza, frekvenční modulace, morphing, waveshaping a další.

Continuum lze použít též jako samostatný ovladač a řídit jím další připojené analogové nebo digitální nástroje. V této funkci disponuje Continuum šestnácti výstupy řídicího napětí pro přímé ovládání analogových syntetizérů a MIDI výstupem pro komunikaci digitální.

Podrobnosti lze najít na stránkách výrobce – https://www.hakenaudio.com/Continuum/. Doporučuji sekci Internal sounds, některé ukázky znějí velice zajímavě.

Velká verze Continua s rozsahem téměř osm oktáv umožňuje i čtyřruční hru.Mnoho hudebníků se však z důvodu nižší ceny spokojí s menší čtyřoktávovou verzí. 

Continuum používá známý americký hráč na klávesy Jordan Rudess ve studiu

 i na koncertech.Continuum lze použít též jako ovladač a řídit jím další připojené nástroje. Zde zvuk generují programy Reason a csound.Že Continuum lze úspěšně využít i v hudebních stylech s elektronikou obvykle nespojovaných, ukazuje následující video.