- Inzerce -

Podoby klavíru v Olomouci

Klavír můžeme chápat jako konzervativní symbol západní umělecké hudby. Blížící se festival MusicOlomouc jej ovšem ukazuje jako zdroj mnoha nečekaných zvukových barev a prostor pro objevování.

Festival MusicOlomouc v jedenáctém roce své existence zase o něco sebevědoměji vstupuje na českomoravskou scénu soudobé komponované hudby a trojúhelník Prahy, Brna a Ostravy coby měst, „kde se věci dějí“, mění na čtyřúhelník. Dramaturgie je rok od roku originálnější, méně spoléhající na to, jaké soubory a skladatelé jsou prostě zrovna k dispozici. Letošní ročník nese podtitul „colours of piano“ a dramaturgickou linkou jeho programu jsou různé podoby klavíru v hudbě 20. a 21. století. Klavír samozřejmě dostával prostor i v dřívějších letech, mimo jiné díky osobnosti Marka Keprta, uměleckého šéfa festivalu, jenž je zároveň skladatelem a klavíristou. Letos ovšem dojde opravdu na systematičtější zkoumání klavírní hudby, včetně méně slýchaných podob.

Jednu z těch vzácnějších a zároveň posluchačsky náročnějších předvede duo Ivana Šillera a Fera Királyho, jinak členů Cluster Ensemble. Jejich nástroji budou dva klavíry rozladěné od sebe o čtvrt tónu. Díky ladičskému umu bude moci publikum slyšet jak rané experimenty v oblasti mikrotonální hudby v dílech Charlese Ivese a Ivana Vyšněgradského, tak zcela novou hudbu Želislavy Sojak Subotič a Jakuba Rataje, v obou případech ve světových premiérách.

Světových premiér zazní v rámci festivalu vůbec příjemné velký počet. V rámci koncert ISHA Tria, v němž se s klavírem pojí flétna a zpěv, to budou novinky Ivo Medka, Alberta Breiera, Martijna Paddinga a Víta Zouhara, který ji napsal přímo na objednávku MusicOlomouc. Vůbec poprvé zazní tři skladby ze sedmi na programu dua klavíristy Ricarda Descalza a elektronického umělce Michaela Cuttinga. V průběhu jejich večera bude zvuk klavíru modifikován pomocí zvukových technologií, zaplétán do smyček, ale bude se také hrát na jeho útroby a jeho struny se budou preparovat. Preparovaný klavír je dnes již klasickou součástí zvukového světa soudobé hudby a zakladatelským dílem v této oblasti je bezpochyby cyklus Sonáty a interludia od Johna Cage. Ten v Olomouci zahraje belgický klavírista Daan Vandewalle. Ještě jednou dva klavíry, tentokráte v běžném ladění, rozezní Schallfeld Ensemble, respektive jeho dva členové, Maria Flavia Ceratto a Patrick Skrilecz. I v jejich programu se potkají klasici jako Morton Feldman a George Crumb s čerstvými novinkami.

Slovenský Quasars Ensemble svůj koncert opírá o dva klasiky francouzské spektrální hudby, Tristana Muraile a Gérarda Griseyho, které doplní skladby Ivana Buffy a Daniela Olivera Mosera. Klavír v tomto případě zazní coby součást mohutnějšího zvuku osmičlenného souboru.

Největší počet interpretů – mezi nimi olomoucký Lichtzwang, Morgenstern Ensemble, jazzové kvinteto a trio dvou klavírů a houslí – a zároveň žánrovou rozkročenost přinese koncert věnovaný klavíru v díle Jana Vičara, zakladatele festivalu MusicOlomouc. A také zde zazní vedle starších věcí dvě světové premiéry.

Festival MusicOlomouc je dávkován ve třech blocích, které se budou konat 7.–9., 14.–15. a 21.–22.  října v akusticky i architektonicky krásném prostředí Uměleckého centra Univerzity Palackého a v tamní kapli Božího těla.

https://www.musicolomouc.cz/