Neděle, 25. září 2022

Alex Ross

Něco, co se nezdá být důležité, se časem ukáže jako velmi zajímavé

Petr Kotík a půlstoletí jeho S.E.M. Ensemble.

Videa na víkend

Správná hudba vzbuzuje otázky. Třeba: „Tomuhle říkáte hudba?“