Neděle, 3. prosince 2023

Anis Gras

Kosmická a spontánní gesta improvizátorů z pařížského předměstí

Sound Paris Inspirativní záznam loňského pařížského setkání evropských improvizátorů.