Čtvrtek, 28. září 2023

Arca

Arca: Hledání normativu

Nezabývat se v recenzi jen genderovou identitou autora.

Arca: Arca

Arca španělsky znamená archu nebo schránku, kterou lze plnit různými obsahy, dávat jí různé identity.