Neděle, 28. května 2023

Areia

Příběhy emancipace, hluchoty, pomíjivosti, pomluv a světla

Nizozemský kytarista a skladatel Siebren Smink se představil s novým komorním projektem bez rytmiky.