Čtvrtek, 4. června 2020

Benoit Maubrey

Videa na víkend – pozvánka na Expozici nové hudby

...tentokráte se více zaměříme na pomíjivé umění performance.