Čtvrtek, 24. září 2020

Benoit Maubrey

Videa na víkend – pozvánka na Expozici nové hudby

...tentokráte se více zaměříme na pomíjivé umění performance.