Pátek, 9. června 2023

Bisou Records

Kterak eRikm kreslil strašidla

Francouzský gramofonista s japonskými pomocníky čekali, co se zjeví z nicoty.

Slovo Boží a hrábě

Posmrtné album shrnuje desítky let tvorby Ghédalii Tazartèse.