Středa, 17. Červenec 2019

Demdike Stare

Présence électronique 2017

Akademici výrazně předčili neakademiky.

Stephen O’Malley: Gruidés

V klucích s elektrickou kytarou prostě často dříme umělec, který se potřebuje vyjádřit většími formami.