Středa, 16. Leden 2019

Frédéric Blondy

Stephen O’Malley: Gruidés

V klucích s elektrickou kytarou prostě často dříme umělec, který se potřebuje vyjádřit většími formami.