Neděle, 7. června 2020

Laurits Hyllested

Když bubeník maluje zvuk

Pozoruhodný autorský debut bubeníka, na němž jsou bicí pouze zvukomalebným nástrojem.