Středa, 17. srpna 2022

Marek Kopelent

Marek Kopelent: Pročistit partituru

U příležitosti 90. narozenin Marka Kopelenta se uskuteční koncert v Klášteře sv. Anežky České. 17. června v 19:30 tam zazní jubilantovy komorní skladby. Následující rozhovor vznikl ke Kopelentovým 85. narozeninám.

Něco, co se nezdá být důležité, se časem ukáže jako velmi zajímavé

Petr Kotík a půlstoletí jeho S.E.M. Ensemble.

Partitura a provedení – Marek Kopelent: Hudba z ticha

V rámci cyklu současných partitur a jejich provedení může Hudba z ticha působit až přehnaně skromně. Několikaminutová komorní skladba je příležitostí připomenout si aktuální práci Marka Kopelenta (*1932).

MusicOlomouc 2018 – Hloubkový audit současné komorní tvorby

„Moc dobré cvičení, jsem mrtev.“ Desátý ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc přinesl v celkem sedmi koncertech přehled současné hudební tvorby včetně šesti světových premiér.

Musica Viva Pragensis

Koncertní připomínka významného novohudebního kolektivu.