Pátek, 31. března 2023

Pokrovsky Ensemble

Videa na víkend – Rusko

Ruská hudba vážná, hlučná, lidová a jiná.

Videa na víkend

Multikulti rituál Karlheinze Stockhausena v podání ruského folklórního Souboru Dimitrije Pokrovského.