Pátek, 29. září 2023

Psychic TV

Nekrophile Rekords 1983–1990

Pozoruhodná kapitola z dějin industriální hudby v dřevěné krabici.

Genesis Breyer P-Orridge 1950-2020

Nějak je těch nekrologů poslední dobou moc, a to na kulturní frontě na nevyhnutelnou žeň koronaviru teprve čekáme. V sobotu, měsíc po svých sedmdesátinách, do smutné řady přibyl/a Genesis Breyer P-Orridge, na vině je leukémie.