Čtvrtek, 7. prosince 2023

Robert Piotrowicz

Sanatorium zvuku 2023

Polský festival nedaleko českých hranic tentokrát ve znamení ozvěn futurismu.

Robert Piotrowicz: Stara Szkoła Ze Złota / Old School Made Of Gold (12”)

Obraz který se rozostřuje a zase zaostřuje, ale jeho skutečné kontury nikdy nespatříme.

Robert Piotrowicz – Lukáš Jiřička: Samoobrona (magiczny manifest)

Jak hudebně zpracovat silně fragmentarizovaný text a přetavit jeho principy do nové podoby? Rozbít ho ještě na menší fragmenty a ty následně zasadit do podobně vypreparované koláže zvuků.