Úterý, 7. prosince 2021

Xavi Reija

XaDu: Random Abstract

Ani v takovémto útvaru ovšem nemohou chybět lyrické pasáže nebo dusný klid před bouří.