Úterý, 21. března 2023

Xavi Reija

XaDu: Random Abstract

Ani v takovémto útvaru ovšem nemohou chybět lyrické pasáže nebo dusný klid před bouří.