- Inzerce -

Zkouška sirén – Konec léta v Ostravě

Ostravské dny v srpnu přinesou vydatnou porci soudobé kompozice.

Akce pořádané Ostravským centrem nové hudby měly v časech pandemie relativní štěstí na načasování. Loňské Dny nové opery se přesunuly z června na srpen a vešly se tak do období před podzimním zavíráním všeho. Zdá se, že podobně šikovně se do období rozvolňovacího optimismu vejdou i letošní Institut a Festival, tedy dvě složky Ostravských dní, které severomoravskou metropoli zviditelňují již po jedenácté na světové mapě současné hudby. Festival, který proběhne 19. až 28. srpna, se drží stále funkční myšlenky, tedy prezentace důležitých děl 20. a 21. století ve spojení s novinkami renomovaných současných skladatelek a skladatelů i čerstvých adeptů kompozičního umění. To vše s důrazem na kvalitní provedení, za kterýmžto účelem jsou k dispozici hned dvě tělesa – flexibilně komorní Ostravská banda a těžkotonážní Ostrava New Orchestra. Ale o tom všem jsme již v HIS Voice psali nejednou, podívejme se tedy na chystané hudební chody.

Jednou z ostravských konstant je dávkování, které počítá s tím, že když divák na festival dorazí, nechce se šetřit a snese i větší porci v kuse. Hned zahajovací den tak nabídne tři koncerty označené Start, The Coming a The Past, které onu ústřední myšlenku festivalu kondenzuje do nějakých pěti hodin. Start nabídne dva současné tvůrce na hranici komponované, improvizované a elektronické hudby. Švýcarský trombonista Roland Dahinden (přednedávnem hostoval v Brně na Expozici nové hudby) je autorem skladby Theatre of the Mind, inspirované dílem výtvarnice May Kooreman a jejími zkušenostmi s Parkinsonovou chorobou. Vedle toho zazní Tales of the Traveler od George Lewise. The Coming nabídne skladby rezidentů institutu a The Past jeden z významných milníků poválečné avantgardy, cyklus Aus den Sieben Tagen Karlheinze Stockhausena z roku 1968. Ten posouvá hranice toho, jak lze chápat pojem kompozice, když interpretům předkládá slovní, poeticko-mystické instrukce, podle nichž mají improvizovat: „Hraj zvuk tak dlouho, až ucítíš, že máš skončit.“ „Hraj vibrace v rytmu vesmíru.“

Hned následující den čeká zúčastněné další velká nálož, a to osmnáctihodinová Dlouhá noc, během níž navíc poběží tři paralelní programy. Zatímco se na různých místech Ostravy budou hrát komorní, sólové i elektronické kompozice, v divadle “12” se odehraje retrospektiva hnutí Fluxus, na níž lze čekat „masáž, posuny, sóla, metronomy, interakce, výkřiky, počítání, hlasování, hudební soubory, židle, nástroje, mytí nohou, tleskání, saláty, repetice, smích, akty, intermedia, narušení a mnohem více,“ a v Divadle Jiřího Myrona se budou promítat filmy a fotografie Wolfganga Trägera.

Ze skladeb, které během maratonu zazní, je nelehko vybírat ty nejzajímavější, ale zapadnout by nemělo, že ve světové premiéře zazní Skladba pro smyčcový orchestr v čtvrttónech z roku 1929 od slavného dirigenta Karla Ančerla, jinak též studenta Aloise Háby. Další Ančerlova čtvrttónová kompozice, tentokrát pro klavír, zazní následující den v podání Cluster Ensemble. Ten bude coby akustické těleso spíše výjimkou v rámci Minimaratonu elektronické hudby, letos v dramaturgické péči Ivana Bierhanzla, jenž sestavil program sahající od hlukového kutilství od Petra Válka (Der Marebrechst) po minimalismus Stevea Reicha a Tibora Szemző a kompozici na texty Pavla Zajíčka ve spoluautorství Michala Nejtka a Ivana Achera.

Využití jedné z neobvyklých ostravských lokalit, nábřeží řeky Ostravice, se spojí s novým dílem slovenského skladatele Miro Tótha, pro jehož Black Angels Songs byl vytvořen česko-slovenský Dystopic Requiem Quartet a v roli narátora vystoupí Fedor Gál. Že se v Ostravě nebojí logisticky náročných podniků, je již známo. Předpokládám, že letos si organizační tým užije shánění více než stovky saxofonistů a flétnistů, které vyžaduje Salvatore Sciarrino pro svou kompozici Studi per l’intonazione del mare. Velkorysé nahloučení dechových nástrojů nejspíš v akustice Trojhalí Karolina vytvoří přesvědčivou iluzi mořského příboje.

Festivalový program orámují dva orchestrální koncerty zmíněného tělesa ONO, které se snaží vyplňovat mezery v provádění orchestrálních skladeb novějších dob. S orchestrálními novinkami se při té příležitosti ukážou někdejší čeští rezidenti institutu, Lucie Vítková a František Chaloupka, z dobře známých jmen jsou na programu závěrečného večera Martin Smolka nebo Olga Neuwirth.

Po dvaceti letech od svého založení se Ostravské dny drží osvědčeného receptu. Ten je ovšem nastaven tak, že ani po dvou dekádách neztratil schopnost překvapit.

Celý program najdete na https://www.newmusicostrava.cz/cz/ostravske-dny/program/