Sobota, 4. února 2023

Internet

Jak hledat novou hudbu   Chcete si rozšířit hudební obzory? Na internetu pro to existují šikovné nástroje.

Nový éter

Jakou změnu v chápání hudby přináší celosvětová síť? A jak jí dokáží využít nekonformní umělci formátu Jona

Nová topografie zvuku / Max Neuhaus

Průkopník, který své zvukové experimenty po síti začal dělat v době, kdy byl internet ještě dalekou budoucností,

Miroslav Srnka

Co člověk udělá, je jen částečně výsledkem jeho vůle   Mirek Srnka je v současnosti jedním z nejviditelnějších

Plešatá muzika Jeana Dubuffeta

„Usiloval jsem o bujení zvuků, v němž by rytmy a melodie vládnoucí obvyklé hudbě byly nahrazeny záplavou zastřených

Hudba s rekordy na kordy

„Pro každého je důležité dělat věci, které nikdo předtím neudělal. Je tak smutné, že ne každý to ještě pochopil. To

Lehce kolébáni okolním světem?

Americká skupina Negativland je vysoce konceptuální záležitostí a „divokým“ výzkumným ústavem mediálních studií

In the Country: This Was the Pace of My Heartbeat

This Was the Pace of My Heartbeat je „první jazzovou nahrávkou“ od Rune Grammofon, což nutně znamená velká očekávání

Biosphere: Dropsonde, Vladislav Delay: The Four Quarters

Dva zkušení severští „samorosti“, dalo by se říci. Když však důkladněji zavrtáme do aktuální míry jejich „samorůstu“

Mistři výkonnostních ukazatelů

V minulém čísle His Voice jsme se mohli dočíst, jak složitý a strastiplný život mají žadatelé o grant na českém