- Inzerce -

Imprese a exprese Jonathana Östlunda

Nová kolekce skladeb Jonathan Östlunda přináší ponorné imprese i vzletné exprese.

Toto dvojalbum je jako rozměrný obraz zachycující celá staletí, veškerou škálu lidských emocí a lidských tužeb. Ožívá tu nová duchovnost skrze verše různých generací švédských básníků, prostřednictvím reminiscencí na hudbu Bachovu, Regerovu, Brahmsovu, Debussyho, Musorgského, Čajkovského, k barevnosti přispívají i ohlasy živoucí lidové hudby a bohatá instrumentace.

Švédský skladatel Jonathan Östlund je čtenářům HIS Voice již znám, recenzoval jsem tady jeho předchozí tituly vydané americkým labelem Divine Art Records – 2CD Lunaris (2016), 2CD Voyages (2019) a naposledy Mistral (2020). Novinka je tentokrát realizována díky Östlundově dvorní flétnistce Myriam Hidber Dickinson a jejímu vlastnímu labelu Miss Flute. A opět se na interpretaci komorních i orchestrálních kompozic podílí plejáda hudebníků z celého světa a též dva celé ansámbly – Nizhny Novgorod String Ensemble & Soloists (Rusko) a Orchestra da Camera del Locarnese (Švýcarsko). Z pětadvaceti sólistů a komorních hráčů ze Švýcarska, Itálie, Ruska, Velké Británie, Malty, Maďarska, Polska, USA, Číny a Japonska uvedu vedle již zmíněné Švýcarky Dickinson mezzosopranistku Linu Ferencz, flétnistku Annu Noakes, klarinetistku Christine Elizabeth Hoerning, hornistu Laurence Perkinse, harfistku Gabrielu Dall´Olio, klavíristu Stefana Cassara, klavíristu Sashu Grynyuka či houslistku Paolu Nervi a violistku Elenu Saccomandi.

První CD (72:13) otevírá Imago Theme s verši švédského básníka Erika Axela Karlfeldta (1864-1931) se zpěvem ptáků a debussyovskými barvami hlavně díky vůdčí flétně. Mezi dalšími šestnácti skladbami najdeme parafráze a fantazie na Bachovy kousky Siciliano a Toccatu d moll (samozřejmě v úpravě pro klavír), Maria Wiegenlied Maxe Regera a Beethovenovu Měsíční sonátu (1.věta). Výrazivo se zde pohybuje striktně ve známých tonálních vodách, bez sebemenších úhybů k progresi. Vychází nejvíce z impresionismu (však to naznačuje již obal s malbou A Fairy Shepherd švédského malíře a ilustrátora Johna Bauera z přelomu 19.a 20.století), leckdy syceného lidovou muzikálností, který doznává jen drobných aktualizací. V případě Östlunda jde o jeho přirozený tvůrčí projev, nikoli odmítání (řekněme) modernosti a priori. Není ale nijak uhlazený či líbivý, emoce tu tryskají syrové, nevykroužené, spíše hnětené. A najdeme tu i tři skladby, jež snesou měřítko progresivity v tom smyslu, jak je chápána soudobá vážná hudba. O jaru vypovídají bachovské houslové eskapády, smyčcový kontrapunkt a posléze rozvolněná exprese a´la Luciano Berio. Nechybí ani meditativní sborový vokál evokující Ligetiho ani prokofjevovská klavírní fantazie s plnou výrazovou a emocionální šíří i hloubkou (Zephyr).

Druhé CD (59:37) otevírá skladba Titania s verši švédského básníka Gustava Frödinga (1860-1911), opačným pólem jsou k ní pak dva skotačící klarinety ve Swedish Folk Dance. Následuje Dance and Glowing Strings – Swedish Rhapsody, melodicky sytá, lyrická i radostná. Nechybí žesťová plnokrevnost (La Sirena), ani dramatická výstavba – příkladem budiž kompozice The Jester s Östlundovým textem, v níž chechot není jen výrazem komiky, ale i nezměrné tíhy na duši. Našinec takovému paradoxu moc dobře rozumí… Tento disk je co do výraziva přece jenom současnější. Kromě dvouvěté expresivní klavírní skladby Traumgewalt mu vévodí bezmála dvacetiminutová Bouquet – Suita for Two Clarinets o šesti částech, v nichž rozkvétají fantazie lidové, romantické a expresivní ve vzácné rovnováze a se současnou narativní silou. Závěr alba je opět ve znamení flétnových impresí.

Jonathan Östlund: Imago
Miss Flute (https://www.missflute.ch/de/)