Čtvrtek, 7. prosince 2023

Bernie Krause

Komponování s rýčem a motykou, zahrada jako zvuková laboratoř

Tím, že pracujeme na svých zahradách a provádíme přírodě blízké změny, vlastně komponujeme v krajině. Významně ovlivňujeme své prostředí, vytváříme a spoluvytváříme nové zvukové krajiny.

Videa na víkend – Performance

Psychedelické houby, proměny identit, ústní luk, zářivka a syntezátor. Film, který málem nebyl.

Videa na víkend – Bernie Krause a zvuky vymírání

Pár videí v reakci na kalifornské požáry.

Anima Mundi, déšť a otrlost

National Geographic proměnil plantu Země v bedekr barevných fotografií exotických míst, jejichž skutečná exotičnost rychle zvadala pod tlakem masového turismu a globálního obchodu.