Pátek, 2. prosince 2022

Cobra Basement

Billie Davies: On Hollywood Boulevard

Proměnlivý hudební tok vás zcela pohltí...

Billie Davies: Hand In Hand In the Hand Of the Moon

Vytvořit jazzovou symfonii, jež dokazuje sílu umělecké integrity, spiritualismu, tvůrčí vášně, originálního vyjadřování, intuice, instinktu, vítězství bezprostředního dialogu nad taktikou...