Čtvrtek, 8. června 2023

Cobra Basement

Billie Davies: On Hollywood Boulevard

Proměnlivý hudební tok vás zcela pohltí...

Billie Davies: Hand In Hand In the Hand Of the Moon

Vytvořit jazzovou symfonii, jež dokazuje sílu umělecké integrity, spiritualismu, tvůrčí vášně, originálního vyjadřování, intuice, instinktu, vítězství bezprostředního dialogu nad taktikou...