Úterý, 26. Březen 2019

Eyolf Dale

Eyolf Dale: Wolf Valley

Kudy se ještě může ubírat současný jazz, aniž by přílišnou radikálností ztratil širší srozumitelnost.