Neděle, 25. září 2022

Graeme Revell

Videa na víkend – hmyzí muzika

Hudba hmyzem tvořená i inspirovaná.

Zápisky melomanovy 24

O naslouchání hmyzu a houbám.