Středa, 7. června 2023

Ivo Kahánek

My kosmopolité jsme jedna rodina. Mahan Esfahani a malé dějiny českého neoklasicismu

Od nevázanosti meziválečné avantgardy až k těžkému příkrovu normalizace se prochází nové album cembalových koncertů, které natočil Mahan Esfahani.

Paralelní svobodné entity

O soudobé hudbě a její nové koncepci na Pražském jaru, díl 1.

Hermovo ucho – But call it Blues if you must

Černá barva, černá díra, černá hudba, čtyři „černé“ výstavy a meze interpretace.