Pátek, 2. prosince 2022

Ivo Kahánek

Paralelní svobodné entity

O soudobé hudbě a její nové koncepci na Pražském jaru, díl 1.

Hermovo ucho – But call it Blues if you must

Černá barva, černá díra, černá hudba, čtyři „černé“ výstavy a meze interpretace.