Pondělí, 15. srpna 2022

Jérome Fouquet

Kosmická a spontánní gesta improvizátorů z pařížského předměstí

Sound Paris Inspirativní záznam loňského pařížského setkání evropských improvizátorů.

Vichrné bystřiny a radostné floskule z Hevhetie

Francouzko-italské novinky na slovenské značce.