Úterý, 17. Září 2019

John Dikeman

John Dikeman / William Parker / Hamid Drake: Live at La Resistenza

Vehementně proklepávána a prohromovládněna.