Neděle, 24. října 2021

Leo Records

Ivo Perelman / Matthew Shipp: Callas

Naskýtá se tedy otázka: je přeperelmanováno?

Actis Dato Quartet: Earth is the Place

Předěl, ve kterém se zmatečnění jako na obrtlíku promění v povlovnost.