Úterý, 30. listopadu 2021

Sylvia Bruckner

Kosmická a spontánní gesta improvizátorů z pařížského předměstí

Sound Paris Inspirativní záznam loňského pařížského setkání evropských improvizátorů.