- Inzerce -

Letos se festival Hear Me! stěhuje do Švestkového dvora

Letošní, již 6. ročník mezinárodního festivalu současné improvizované hudby Hear Me! se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září na Švestkovém dvoře v jihočeských Malovicích nedaleko Vodňan. Tentokrát bude zaměřen na performativní umění spjaté se současnou volnou improvizací. Dalším výrazným specifikem nynějšího ročníku je vysoký podíl ženského elementu, aniž by potřeboval nějaké umělé kvóty (abych reagoval na současný genderový trend v rámci iniciativy Keychange). Prostě to tak přirozeně vyplynulo…  

Švestkový dvůr je starý statek (vznik je datován do roku 1868), jenž je už dvacet let zázemím a zkušebnou Divadla Continuo. Je základnou pravidelných letních site-specific projektů, workshopů a setkávání umělců z celého světa, nejen divadelníků. Proto jsou letošním festivalovým tématem experimentální formy divadla, vycházející ze skladebných metod aplikovaných v hudbě. Příležitost tak dostanou díla pramenící ze zvuku jako prapodstaty hudby a využívající techniky a prostředky soudobých skladatelů.  

Ke slyšení i vidění budou třeba post-digitální opera, akusmatické experimenty s prostorem, kinetické zvukové instalace, zkoumání vztahu mezi zvukem a pohybem, materializace zvuku, antropologické hudební narativy, zvuková gesta s cílem probudit paměť a imaginaci přihlížejících, a nejrůznější podoby zvukotvorby vůbec. Po oba dny se aktéři budou věnovat také diskuzím prostřednictvím tematických panelů. V různých formacích či projektech se tak představí Lore Lixenberg (UK), Limpe Fuchs (D), Marina Poleukhina (RU), Stellan Veloce (I), Lucie Páchová (CZ), Axel Dörner (D), Urban Megusar (SI), Zosia Holubowska (PL), Alexander Chernyshkov (RU), Petr Vrba (CZ), Sandro Mussida (I), Inga Zotova-Mikshina (RU), Stefan Tiefengraber (AT), Michaela Antalová (SK), Roman Zotov-Mikshin (RU), Jan Chalupa (CZ), John Robin Bold (D), Elia Moretti (I), Ivan Kartáč (SK), Felix Baumann (D), David Danel (CZ) a Johannes Kreidler (D). Švestkový dvůr také představí tři videoinstalace vytvořené německým skladatelem Johannesem Kreidlerem a řeckou legendou Georgesem Aperghisem.  

Plakát řekne jen něco, kompletní informace na Facebooku.  

 

Hear-Me-banner.jpeg