Středa, 5. října 2022

akustická ekologie

Videa na víkend – Bernie Krause a zvuky vymírání

Pár videí v reakci na kalifornské požáry.

Do bývalého tuberáckého sanatoria aneb Sokolowsko

Jak je to možné, že stigma izolovanosti české „nekomerční“ nebo „experimentální“ kultury v naší domovině zakořenilo tak pevně a hluboko?

Světový den poslouchání

Co je to za hudbu, kterou nechceme, nevnímáme, ani neposloucháme?

Moralita o vnořencích

Třeba je umění jedním z možných nástrojů jak vnořené, pod povrchem každodennosti ukryté děje zpřítomnit?

Cyklóna a anticyklóna

Bouře, ztráty a Laurie Anderson.

Ústav hluchoněmých, Google Earth, pole, role

Někde jsem přejel bludnou zebru, možná dokonce virální hashtag...

Rajská akustika

Jak zní rajská zahrada?, táže se Petra Kapš.

O zvířatech a němých tvářích

Dokud lidé nezmění svůj „hovadský“ přístup k „němým tvářím“ budou odsouzeni k věčnému metafyzickému i fyzickému zatracení a izolaci.

Tomáš Šenkyřík: Hrklávka

Nahrávka zachycuje přírodní ráz krajiny poblíž Ruslavy, kde autor prožil část svého dětství.