Čtvrtek, 23. března 2023

Christopher Williams

Hermovo ucho – But call it Blues if you must

Černá barva, černá díra, černá hudba, čtyři „černé“ výstavy a meze interpretace.

15 let rAdioCUSTICY – 8 zastavení v Radioateliétru

Intermediální projekt rAdioCUSTICA, jehož součástí je pravidelný pořad Radioateliér, trvá již 15 let

Reidemeister Move plays Borromean Rings

Tři topologické prvky, jež jsou navzájem propojeny.