Středa, 17. Červenec 2019

Christopher Williams

15 let rAdioCUSTICY – 8 zastavení v Radioateliétru

Intermediální projekt rAdioCUSTICA, jehož součástí je pravidelný pořad Radioateliér, trvá již 15 let

Reidemeister Move plays Borromean Rings

Tři topologické prvky, jež jsou navzájem propojeny.