Čtvrtek, 26. listopadu 2020

mikrotonalita

Mark Fell: Intra

Počítačem generované rytmy pro mikrotonální metalofony.

Quarter to Three: Improvised Quarter Tone Music

Teprve další generace hudebníků přicházejících po Hábovi našla cesty, jak s mikrointervaly zacházet jinak.

Reidemeister Move plays Borromean Rings

Tři topologické prvky, jež jsou navzájem propojeny.