Sobota, 3. června 2023

nekrolog

Petr Slabý 1963–2023

Utichl jeden z hlasů jiné hudby.

Alvin Lucier 1931–2021

Místnost osiřela, odešel muž, jenž v ní seděl.

Zápisky melomanovy 56

Poslední březnovou neděli zemřel Krzysztof Penderecki. Meloman se zapřísahal, že nenapíše nekrolog, a už vůbec ne žalozpěv...