Pondělí, 4. července 2022

Zvolna

Zvolna… a mimochodem

Nad pěti deskami, které se od sebe ne a ne odpoutat.

Zvolna – Stopy zmizelého Mikrotonu

Produkce rusko-rakouského vydavatelství připomíná, co bylo v improvizované hudbě aktuální tak nedávno a přitom zdánlivě tak dávno – a co je platné dosud.