Sobota, 1. dubna 2023

Agosto Foundation

Video na víkend – Vzpomínky na Sonic Circuits

Loňský rok patřil v domě U Kamenného zvonu výstavě Zvuky - kódy - obrazy, kterou vzhledem k jejímu zaměření jistě každý čtenář HIS Voice viděl nejednou a kterou doprovodila pozoruhodná koncertní řada Sonic Circuits. Teď už je aby se co nejdřív zhmotnila ta knižní publikace...

Jak ECHO tak NARCIS

O zvukových a hudebních aktivitách Centra pro metamedia Plasy a Nadace Hermit v letech 1992-1999.

Plasy, architektura a zvuk

Mezinárodní mezioborové setkání odborníků z humanitních i přírodních věd a zvukových umělců nazvané Architektura a smysly a věnované otázkám pojetí a vnímání prostoru v historických souvislostech architektury, umění, krajiny se odehrálo v Centru stavitelského dědictví Plasy

O zvířatech a němých tvářích

Dokud lidé nezmění svůj „hovadský“ přístup k „němým tvářím“ budou odsouzeni k věčnému metafyzickému i fyzickému zatracení a izolaci.

Zpívající tyče dnes zahájí vs. Interpretation

Na počátku je festival tabulou rasou.

Slovník Handa Gote

Zkoušení – oproti přípravě se jedná o ten otravnější moment práce.

Martha Mooke a Snění ve zvuku

V pátek 29. dubna v Institutu intermédií zazní světová premiéra skladby Snění ve zvuku.

Jérôme Noetinger na Vs. Interpretation

Několik drobných úvah inspirovaných tvorbou Jérôma Noetingera.

Frozen brass a bambusy

Van Koolwijk doma postavil originální bambusovou verzi nejposvátnějšího nástoje křesťanského světa: královských varhan.

Andrea Neumann .001-.011 – vnitřní piano na nejednoznačné mřížce

Série článků o umělcích, kteří se na přelomu dubna a května představí na pražském festivalu vs.Interpretation, pokračuje profilem Andrey Neumann z klávesnice Ivana Palackého, s nímž Andrea měla tu čest na pódiu i na albu.