Čtvrtek, 23. září 2021

Iannis Xenakis

Něco, co se nezdá být důležité, se časem ukáže jako velmi zajímavé

Petr Kotík a půlstoletí jeho S.E.M. Ensemble.

Videa na víkend – Xenakis, trombón, Homér

Pátého listopadu budou v Praze hrány orchestrální pecky Iannise Xenakise, což slibuje mimořádný zážitek. Tak se na něj připravte.

Iannis Xenakis: Persepolis

Xenakisův mistrovský elektronický kus na vinylu.

Mark Fell: Intra

Počítačem generované rytmy pro mikrotonální metalofony.

Ostravské dny 2017

Bienále Ostravské dny si za šestnáct let své existence vydobylo pozici exkluzivního prostoru pro uvádění soudobé hudby, který dalece přesahuje hranice České republiky.

Videa na víkend – Ostravské ochutnávky

Co uslyšíme v srpnu na Ostravských dnech?

Mahan Esfahani: Současných skladeb pro cembalo není nikdy dost

Cembalista Mahan Esfahani vnímá hudbu komplexně, v pojmech „stará“ nebo „nová“ uvažuje minimálně.

Iannis Xenakis: La Légende d’Eer

Xenakisův elektronický majstrštyk poprvé na vinylu.

Videa na víkend – pocty

Hudební pocta je svébytný obor. Jeden skladatel chce dát najevo svůj vztah k jinému, odkázat k němu jako ke zdroji inspirace, někdy možná trochu zironizovat.

Zkouška sirén: Vysočina

Xenakisovská bouře a korealismus ve Starém Pelhřimově.