Středa, 1. dubna 2020

Emanem

Steve Lacy: Free for a Minute (1965 – 1972); Paul Rutherford: in Backward...

Průřezově návratná alba, k nimž se Emanem nyní povětšinou uchyluje, to je lahůdka za lahůdkou.

Spontaneous Music Ensemble: Withdrawal

Withdrawal jako ústup? Naopak, jako troufalý nástup.

Hermovo ucho: Ladění a nálady

Je sympatické slyšet, že proti dominanci klavírních ladění bojuje virtuózní klavírista.

Kent Carter: Oratorios and Songs

Zatímco tato CD nesou označení „převážně volá improvizace“ nebo „kompozice pro improvizátory“, vymyká se Carterovo nejnovější dílo Oratorios and Songs z dosavadní posloupnosti už tím, že je Martin Davidson, vydavatel Emanemu, nazval „neklasifikovatelným“. Má pravdu, píše v recenzi Z.K.Slabý

Anthony Braxton / Derek Bailey: First Duo Concert

Záznam koncertu vyšel poprvé jako dvojLP hned v roce jeho konání a vysloužil si i označení jako „dialog hluchých“.

Steve Lacy Quintet: Last Tour

Soupadnost rozkomíhané hudby s náruživým vokálem.

Veryan Weston / Jon Rose / Hannah Marshall: Tuning Out

...všichni hrají, jako dýchají, že hrají a na nic si nehrají.

Marcio Mattos: SOL/os/

Toto sluncem posvěcené album nevznikalo jako sólové.

John Russell with…

A o to tu jde: celá atmosféra je nervóznější, oponující i opojující.